Služby

Všetci zamestnanci v továrni, obchode a kancelárii bojujú za spoločný cieľ, ktorým je poskytovanie lepšej kvality a služieb.

Podnikateľská kultúra Geriss

Geriss je v mene holubice mieru. To znamená, že spoločnosť Yangli zapálila osobu v oblasti rovnosti, mierového podnikania, dodržiavania zákona a premisy zmluvy.

Služba Geriss

Geriss sa drží koncepcie, že konečným cieľom je vytvárať pre klientov hodnotu a klienti majú vždy pravdu. Dodržiavaním princípu orientovaného na zákazníka vám spoločnosť Yangli poskytne najrýchlejšie, najprofesionálnejšie a najdôkladnejšie služby.

Gerissov cieľ

Ak chcete dosiahnuť win-win.

Vítame všetkých príjemných kupujúcich, aby s nami komunikovali podrobnosti o našich produktoch!

service1
service2
service3